Loading...

Privacyverklaring

Schenk Makelaars vindt uw privacy erg belangrijk. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparantie informatie geven over hoe wij omgaan met uw gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en wij gebruiken uw gegevens alleen voor diensten waar u om hebt gevraagd.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw object

Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan leggen wij de navolgende gegevens vast:

 • uw naam, bedrijfsnaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en
  e-mailadres;
 • de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan;
 • de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, gegevens gebruikers, huuroverzicht en de WOZ-waarde;
 • beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object;
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht;
 • wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs, transactiedatum en nieuwe eigenaar / gebruiker;
 • overige informatie die u ons verstrekt.

U bent op zoek naar een ander object

Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of aanhuur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, bedrijfsnaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en
  e-mailadres;
 • het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen;
 • gegevens over uw huidige object zoals de zoals de koop- of huurprijs, oppervlaktes en indeling;
 • wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
 • overige informatie die u aan ons verstrekt.

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor

Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kunnen wij de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, bedrijfsnaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en
  e-mailadres;
 • gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd, zoals het adres, kenmerken van het object, kadastrale gegevens, de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
 • de reden van koop of huur;
 • gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs;
 • overige informatie die u aan ons verstrekt.

Uw object wordt getaxeerd

Wanneer uw object wordt getaxeerd door Schenk Makelaars, dan leggen wij de navolgende gegevens vast:

 • uw naam, bedrijfsnaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en
  e-mailadres;
 • gegevens over de taxeren ruimte zoals adres, de getaxeerde waarde, kenmerken zoals indeling, bouwjaar, oppervlakte, perceelgrootte, kadastrale gegevens en WOZ-waarde;
 • foto’s van het object en de omgeving;
 • overige informatie die u aan ons verstrekt.

U bezichtigd een object die Schenk Makelaars te koop en/of te huur aanbiedt

Wanneer u een object bezichtigd dan leggen wij de volgende gegevens vast:

 • uw naam, bedrijfsnaam, adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • welk object u heeft bezichtigd of gaat bezichtigen;
 • overige informatie die u aan ons verstrekt.

Waar gebruiken wij deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een (ander) object

Wij gebruiken uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op onze websites, op Funda in Business, in advertenties, op onze social media kanalen of in verkoop/verhuurbrochures;
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit te voeren. Uw object kan ook alleen worden gebruikt als referentiepand;
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij de dienstverlening kunnen verbeteren;
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons via 023 -557 22 88 of via info@schenkmakelaars.nl;

U bent op zoek naar een (ander) object

Wanneer u ons inschakelt bij de aankoop of aanhuur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om informatie toe te sturen omtrent andere objecten;
 • om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • voor het opstellen van formele documenten, zoals huur- of koopvoorstellen, huur- of koopovereenkomsten, opdracht tot dienstverlening of taxatierapport.

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van onze dienstverlening

Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de huurovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • voor adviesdoeleinden, waanneer u daarom heeft verzocht;
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren;
 • voor het opstellen van formele documenten, zoals huur- of koopvoorstellen, huur- of koopovereenkomsten, opdracht tot dienstverlening of taxatierapport.

Beveiliging en bewaartermijn

Schenk Makelaars zorgt ervoor dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de nalevering van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

U heeft recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen u kunt uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@schenkmakelaars.nl onder vermelding van uw naam en adres. Wij zullen in beginsel binnen 4 weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Updates

Wij kunnen ons privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken. Als wij in het beleid omvangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Afmelden / wijzigen van uw e-mailvoorkeuren

Indien u een e-mail of e-mails van ons makelaarskantoor heeft ontvangen die u niet langer wenst te ontvangen, dan kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar info@schenkmakelaars.nl of door te klikken op de link onderaan iedere nieuwsbrief.

Vragen?

Wij nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons via 023- 557 22 88.

Vragen?
023 557 22 88