SHARE Meets

In Groot Schiphol werken 100.000 mensen, waarvan 67% met de auto komt. De bereikbaarheid en de leefbaarheid van het Schipholgebied staan onder druk. Het aantal forenzen – en daarmee de mobiliteit – blijft de komende jaren toenemen. Hoe kunnen we flexibeler, slimmer en duurzamer met mobiliteit omgaan? Daarover gaat de ondernemersbijeenkomst SHARE Meets op woensdag 25 maart van 14.00 tot 17.00 uur in het ALD Mobility Experience Centre in Hoofddorp. https://haarlemmermeergemeente.nl/share-meets-teken-groot-schiphol-bereikbaar