Loading...
Te koop Herontwikkelingslocatie

Aarbergerweg 20, Rijsenhout

Omschrijving

Object
Te koop, woon-/bedrijfslocatie met mogelijke herontwikkelingspotentie bestaande uit een woning met erf, alsmede een ruim buitenterrein, gelegen aan de Aarbergerweg 20 te Rijsenhout.

Locatie
Het perceel is gelegen aan de zuid-oostrand van de Haarlemmermeerpolder, tegen de ringvaart tegenover de Westeinderplassen tussen de woonkernen Burgerveen en Aalsmeerderbrug. Het object is, middels de doorgaande, provinciale weg N201, gelegen op enkele autominuten afstand van de Rijksweg A4 Amsterdam-Rotterdam, alsmede luchthaven Schiphol. In de toekomst komt er wellicht een directe aansluiting op de A4 ter hoogte van Rijsenhout.
Langs de Aarbergerweg zijn naast diverse (voormalige-) agrarische bedrijven in de bollenteeltsector afwisselend woningen en enkele bedrijven gelegen.

Vraagprijs
Op aanvraag beschikbaar.

Ruimtelijke Economische Visies Rijsenhout
De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft op 19 april 2018 de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout vastgesteld. De visie biedt een nieuw ontwikkelperspectief voor de glastuinbouwclusters 1, 2, 3, 6 en 7 in Rijsenhout, omdat moderne en duurzame glastuinbouw hier niet meer kansrijk is. De visie is bedoeld om functies mogelijk te maken die de leefbaarheid van Rijsenhout vergroten. Het doel van de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout is om een nieuw perspectief en planologische duidelijkheid te bieden voor de glastuinbouwclusters 1, 2, 3, 6 en 7 in Rijsenhout. De Ruimtelijke en Economische Visie zorgt maakt ruimte voor een nieuwe invulling. In de clusters 1AB, 1CD en 2 (voormalige maatwerkgebied) liggen vooral kansen op het gebied van duurzaamheid en innovatie zoals het toepassen van bijzondere teelten en teelttechnieken, biologische landbouw, moestuinen, stadslandbouw en lokale duurzame energieopwekking. In cluster 1CD is bovendien ruimte voor lichte bedrijvigheid met een innovatief karakter en een lage verkeer aantrekkende werking (maximaal milieucategorie 2).


Ligging

Aarbergerweg 20
Rijsenhout
Rijsenhout

Kaart Luchtfoto Streetview

Contact

Neem contact met mij op voor een vrijblijvende bezichtiging van Aarbergerweg 20 Rijsenhout
  • Bekijk de privacyverklaring voor onze omgang met gegevens.